Szkolenia BHP

Szkolenie pracowników (a także pracodawców) w zakresie bhp jest uregulowane m.in. przez Ministra Gospodarki i Pracy, dotyczy wszystkich zakładów pracy i jest obowiązkowe.
więcej

Ryzyko Zawodowe

Ryzyko zawodowe oznacza prawdopodobieństwo, z jakim ktoś może zostać poszkodowany w związku z istniejącym zagrożeniem. Zgodnie z prawem ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkowa.
więcej

Wypadek w pracy

Wypadek - co robić? Postępowanie powypadkowe - zadzwoń, pomogę!
"wypadek to jest taka dziwna rzecz ...nigdy go nie ma do póki się nie wydarzy"
więcej

Kontakt

Tel:782 40 22 44

Tel:788 24 89 25

e-mail: biuro@bhp-momix.pl

Obowiązkowe szkolenia bhp

Szkolenie pracowników (a także pracodawców) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest uregulowane m.in. przez Ministra Gospodarki i Pracy w rozporządzeniu z dnia 27 lipca 2004 r. i dotyczy wszystkich zakładów pracy, niezależnie od formy ich własności i jest obowiązkowe.
Pełny tekst rozporządzenia dostępny pod adresem: www.abc.com.pl/serwis/du/2004/1860.htm

Działalność szkoleniowa w dziedzinie BHP może być organizowana i prowadzona przez:
- pracodawców, posiadających odpowiednie uprawnienia,
  a na ich zlecenie także przez:
- jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia takiej działalności.

Bardzo ważne!!!

NIE WOLNO dopuścić pracownika do pracy,
do której wykonywania nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności,
a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dlatego przed dopuszczeniem pracownika do pracy trzeba przeszkolić go w ramach szkolenia wstępnego, które zapewni mu zapoznanie się z:

  • podstawowymi przepisami bhp;
  • przepisami i zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Szkolenie wstępne ogólne bhp i p.poż oraz instruktaż stanowiskowy

Instruktaż ogólny trwa min. 3 godz. a instruktaż stanowiskowy trwa ok.8 godz.:

  • dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników (lub zatrudnionych ponownie jeśli od czasu rozwiązania poprzedniej umowy o pracę minęło ponad miesiąc czasu)
  • dla studentów odbywających u pracodawcy praktyki studenckie
  • dla uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu

Po upływie do 6 - 12 miesięcy od zatrudnienia należy przeprowadzić pierwsze szkolenie okresowe pracowników.

Sprawdź nasze ceny >> kliknij << .

VAT na szkolenia BHP 0%Promocje

więcej

Pamietaj!

NIE WOLNO dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.